Diwydiant Newyddion

Cyflwyniad i Gofannu Die

2019-09-26
Mae Forging Die yn derm cyffredinol ar gyfer mowldiau a ddefnyddir ar gyfer ffurfio cyfaint o fetelau mewn cyflwr poeth neu oer. Oherwydd nodweddion gweithio gwahanol offer ffugio marw, mae strwythur y marw ffugio hefyd yn dra gwahanol, ac mae gwahaniaeth bach yn nyluniad y marw.

Proses ddylunio Forging Die gyflawn, dylai'r ystyriaeth gyntaf fod: cael maddeuant sy'n cwrdd â gofynion cywirdeb dimensiwn a pherfformiad strwythurol da, wrth fodloni gofynion cynhyrchiant; yn ail, dylai Forging Die fod â digon o gryfder a bywyd hir. Ac mae'r gweithgynhyrchu yn syml, mae'r gosodiad, yr addasiad a'r cynnal a chadw yn gyfleus. Felly, dylid cynnal dadansoddiad cynhwysfawr wrth ddylunio Forging Die.