Diwydiant Newyddion

Gofannu Morthwyl egwyddor

2019-09-26
Forging Hammer yw'r math mwyaf cyffredin o offer ffugio. Mae Forging Hammer yn beiriant sy'n cael ei ollwng gan forthwyl trwm neu'n cael ei brosesu gan rym allanol i achosi cynnig cyflym i gynhyrchu egni cinetig i weithio ar y gwag i'w ddadffurfio'n blastig. Gofannu Morthwyl yw'r peiriant ffugio mwyaf cyffredin a hynaf. Mae'n syml o ran strwythur, yn hyblyg ar waith, yn eang ei ddefnydd ac yn hawdd i'w gynnal. Mae'n addas ar gyfer ffugio a ffugio marw am ddim. Fodd bynnag, mae'r dirgryniad yn fawr ac mae'n anodd sicrhau cynhyrchu awtomataidd.

Egwyddor gweithio Creu Morthwyl: Gan ddefnyddio peiriannau stemio, hydrolig a pheiriannau trawsyrru eraill i wneud i'r rhan sy'n cwympo (piston, morthwyl, dril, modiwl) symud a chasglu egni, cymhwyso'r egni cinetig hwn i'r gofannu, fel y gall y gofannu gael egni dadffurfiad plastig. , i gwblhau pob proses ffugio A.