Diwydiant Newyddion

Car Blaen Ac Cefn Bumber

2019-09-26
Mae gan Bumber Blaen a Chefn y pŵer i amddiffyn, addurno a gwella aerodynameg y cerbyd. O safbwynt diogelwch, pan fydd car yn cael damwain gwrthdrawiad cyflym, gall chwarae rôl byffro i amddiffyn y corff blaen a chefn; gall chwarae rôl wrth amddiffyn cerddwyr pe bai damwain gyda cherddwyr. Mae ymddangosiad, addurniadol, wedi dod yn rhan bwysig o siâp car addurniadol; ar yr un pryd, mae Car Front And Rear Bumber yn cael effaith aerodynamig benodol.

Gosod y bympar drws yw codi neu ogwyddo sawl trawst dur cryfder uchel ym mhanel drws pob drws i chwarae rôl bumper blaen blaen a chefn y car. Ffurfio "wal haearn wal gopr" sy'n rhoi man diogel mwyaf i ddeiliad y car. Wrth gwrs, bydd gosod bumper drws o'r fath yn ddi-os yn cynyddu'r gost i wneuthurwr y car, ond i ddeiliaid y car, bydd y diogelwch yn cynyddu llawer.