Diwydiant Newyddion

Modurol Rhannau Cysylltydd syml strwythur

2019-09-26
Pedair cydran strwythurol sylfaenol y Cysylltydd Rhannau Modurol

Yn gyntaf, y darn cyswllt yw rhan graidd y Cysylltydd Rhannau Modurol i gyflawni'r swyddogaeth cysylltiad trydanol. Yn gyffredinol, mae'r pâr cyswllt yn cynnwys cyswllt gwrywaidd a chyswllt benywaidd, a chwblheir y cysylltiad trydanol trwy fewnosod y cysylltiadau benywaidd a gwrywaidd.
Mae'r cyswllt gwrywaidd yn rhan anhyblyg sy'n silindrog (pin crwn), sgwâr (pin sgwâr) neu'n fflat (tab). Gwneir cysylltiadau cadarnhaol fel rheol o efydd pres neu ffosffor. Mae'r cyswllt benywaidd, hynny yw, y jac, yn rhan allweddol o'r pâr cyswllt. Mae'n dibynnu ar y strwythur elastig i ddadffurfio'n elastig pan gaiff ei fewnosod yn y pin, ac mae'n cynhyrchu grym elastig i ffurfio cyswllt agos â'r aelod cyswllt gwrywaidd i gwblhau'r cysylltiad. Mae yna lawer o fathau o jaciau, fel silindrog (rhigol, crebachu), math fforc tiwnio, math trawst cantilifer (slotio hydredol), math plygu (slotio hydredol, siâp 9), siâp blwch (soced sgwâr) A chromlin ddwbl jac gwanwyn gwifren.

Yn ail, y tai, a elwir hefyd yn gragen, yw gorchudd y Cysylltydd Rhannau Modurol, sy'n darparu amddiffyniad mecanyddol i'r plât mowntio inswleiddio a'r pinnau, ac yn darparu aliniad pan fewnosodir y plwg a'r soced, a thrwy hynny atgyweirio'r cysylltydd. Ewch i'r ddyfais.

Yn drydydd, cyfeirir yn aml at ynysyddion, ynysyddion fel canolfannau neu fewnosod cysylltwyr ceir, a ddefnyddir i drefnu'r cysylltiadau yn y safle a'r bylchau a ddymunir, ac i sicrhau cyswllt rhwng cysylltiadau a chysylltiadau. Inswleiddio rhwng y tai a'r casin allanol. Gwrthiant inswleiddio da, ymwrthedd foltedd a rhwyddineb prosesu yw'r gofynion sylfaenol ar gyfer dewis deunyddiau inswleiddio i ynysyddion.

Yn bedwerydd, mae ategolion, ategolion wedi'u rhannu'n ategolion strwythurol ac ategolion gosod. Ategolion strwythurol fel coleri, allweddi lleoli, lleoli pinnau, pinnau tywys, modrwyau cyplu, clampiau cebl, morloi, gasgedi, ac ati. Gosod ategolion fel sgriwiau, cnau, sgriwiau, coiliau, ac ati. Mae'r ategolion yn safonol ac yn gyffredinol ar y cyfan.

Y pedair cydran strwythurol sylfaenol hyn sy'n galluogi'r Cysylltydd Rhannau Modurol i weithredu fel pont a gweithredu'n sefydlog.