Diwydiant Newyddion

Cyflwyniad i Auimotive Rhannau Connecir

2019-09-26
Mae'r Cysylltydd Rhannau Modurol yn gydran y mae technegwyr peirianneg electronig yn aml yn dod i gysylltiad â hi. Mae ei rôl yn syml iawn: pontio'r cyfathrebu rhwng y cylchedau sydd wedi'u blocio neu eu hynysu yn y gylched, fel bod y cerrynt yn llifo, fel bod y gylched yn cyflawni'r swyddogaeth a fwriadwyd.

Mae ffurf a strwythur y Cysylltydd Rhannau Modurol yn newid yn barhaus. Mae'n cynnwys pedair cydran strwythurol sylfaenol yn bennaf: cyswllt, tai (yn dibynnu ar y math), ynysydd, ac ategolion. Yn y diwydiant, cyfeirir ato'n gyffredin hefyd fel gwain, cysylltydd, ac achos wedi'i fowldio.