Diwydiant Newyddion

Cyflwyniad o Cyflymder uchel Rheilffordd Rhannau

2019-09-25
Mae Rhannau Rheilffordd Cyflym yn rhan o'r rheilffordd. Mae'r traciau y cyfeirir atynt yma yn cynnwys rheiliau, pobl sy'n cysgu, rhannau cysylltu, gwelyau trac, offer gwrth-ddringo, cynhalwyr rheilffyrdd a balastau.Fel strwythur peirianneg cyfannol, mae'r Rhannau Rheilffordd Cyflym yn cael eu gosod ar wely'r ffordd ac yn fecanwaith arweiniol ar gyfer gweithredu trenau, gan ddwyn pwysau enfawr y cerbydau a'i lwyth yn uniongyrchol. O dan bŵer gweithredu trên, rhaid bod gan ei wahanol gydrannau ddigon o gryfder a sefydlogrwydd i sicrhau bod y trên yn rhedeg yn ddiogel, yn llyfn a heb ymyrraeth yn ôl y cyflymder uchaf penodedig.